POLITIKA PRIVATNOSTI

UVODNE ODREDBE

Zahvaljujemo na posjeti, međutim molimo Vas da se upoznate sa pravilima o privatnosti.
BRAČ STONE S&K doo | Fausta Vrančića 7 21000 Split - HR | OIB: HR59669813830 (u daljnjem tekstu: Brač Stone S&K) poštuje privatnost i sigurnost osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obradu osobnih podataka provodmo se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka, odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj. Vaša Privatnost izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali njihovu povjerljivost. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Osobni podaci korisnika se prikupljaju ukoliko ih dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja ove stranice i posjete objektu, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni izražavaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Brač Stone S&K je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.
Brač Stone S&K prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste naše usluge i komuniciraju s nama. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha. Navedeno uključuje: Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge ovu stranicu ili naše usluge:
  • telefonom
  • elektroničkom poštom
  • uključujući i osobne podatke
  • ime
  • adresu
  • telefonski broj
Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).
Brač Stone S&K može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u svrhe održavanja i razvoja odnosa s posjetiteljima ili klijentima. Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka te transakcije koje izvrši bracstonesk.hr, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke, Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe, Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču Brač Stone S&K ili u kojima Brač Stone S&Ksudjeluje. Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.
Brač Stone S&K može periodično slati brošure ili druge sadržaje (komercijalne prirode) na e-mail adresi ili broj korisnika koji je registrirao svoje podatke. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih sadržaja. Međutim, oni mogu obavijestiti Brač Stone S&K u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.
Brač Stone S&K načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama. Osim u slučajevima kada to zathijevaju zakonodavno-izvršne vlasti, ili u situaciji kada je korisnik dozvolio da se njegovi podaci mogu proslijediti.

Brač Stone S&K će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.